Приходите от нощувки се повишиха с 18.5%

Приходите на българските граждани са нараснали с 18.7%, а на чужденци - 18.2%

144 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Приходите от нощувки през декември 2013 г. са се повишили с 18.5% на годишна база и са достигнали 32.9 млн. лв. или с 18.5% повече в сравнение с декември 2012 г., сочат данни на НСИ. Регистрирано е увеличени както в приходите от чужди граждани - със 18.2%, така и на български граждани - с 18.7%.

Пренощувалите лица у нас в средствата за подслон и местата за настаняване през декември 2013 г. се увеличават със 7.7% в сравнение със същия месец на миналата година и достигат 334.9 хил. Около 76.9% от пренощувалите лица са българи, като по-голямата част от от тях (65.2%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 77.2 хил., като 68.8% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

У нас през декември 2013 г. са функционирали 1882 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.8 хиляди, а на леглата - 109.8 хиляди. В сравнение с декември 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.7%, а на леглата в тях - с 6.5%.

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през декември 2013 г. е 20.9%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - 27.6%, следвана от тези с 3 звезди - 19.6%, и с 1 и 2 звезди - 16.0%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1.5 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при средствата за подслон и местата за настаняване с 1 и 2 звезди - с 2.1 процентни пункта.

Подкрепи Economic.bg