Пристанище Русе с 62% ръст на обработените товари в началото на годината

Според изпълнителният директор инж. Николай Найденов са възможни затруднения за някои клиенти, произтичащи от напрежението в Украйна

инж. Николай Найденов:

Снимка: Личен архив

Автор: Стилиян Гребеничарски

Инж. Найденов, През 2013 г. беше отчете спад на обработените товари с около 20%. На какво се дължи той и продължава ли и в първите месеци на 2014 г.?

През 2013 г. беше регистриран значителен спад в товарооборота спрямо минали години. Дейността на комплекса беше негативно повлияна от икономическата криза, преразпределението на логистичните схеми на клиентите, от части резултат и от лошите условия за корабоплаване в българския участък на р. Дунав. Що се отнася до структурата на обработените товари, за миналата година следните фактори дадоха най-голямо отражение:

  • Чувствителен спад при обработката на въглища, товар с най-голям дял в общия товарооборот.
  • Редуциране на металите, доминиращи по обем в портфолиото на висококласните генерални товари.
  •  Продължи тенденцията от минали години за минимален износ на зърнени храни поради пренасочване на логистичните схеми на износителите през морските пристанища Варна и Бургас.
  • Устойчиви нива при обработката на машини и техника, утвърдили  терминал Русе-изток като логистичен център за региона.

Работата по преодоляване на резкия спад в товарооборота даде резултати още през втората половина на 2013 г. и в началото на 2014 г. През този период товарите започнаха да нарастват. Само за периода април - май 2014 г. дружеството отчита 95 хил.тона или 62% ръст на товарите спрямо същия период на 2013 г.

Каква е структурата на товарите, кои са основните дестинации и отразява ли се кризата в Украйна върху работата на дружеството?

Почти 90% от всички товари за 2014 г. са в насипно състояние. В тази група преобладават обемите въглища и кокс, обработват се още химикали и торове, глина и други. При генералните (бройни) товари доминират металите, машините и техниката. Претоварват се товари в палети, биг-бегс и други. Голяма част от вноса идва именно от Украйна. Дружеството следи внимателно процесите, които засягат търговията с тази държава. В настоящият момент няма индикации за сериозни проблеми, но имаме опасения, че могат да се получат сътресения в дейността на клиентите, а от там и на пристанището. Внасят се товари още от: Австрия, Германия, Румъния, Унгария и др. Износът е с получатели в Румъния, Сърбия, Австрия, Унгария и др.

Има ли заявен интерес за осъществяване на редовни пътнически превози по р. Дунав?

Под управление на дружеството са само четири понтона, които се използват предимно за престой и ревизии на търговски кораби. През 2013 г. имаше интерес към посещение на пътнически кораби в пристанище Тутракан. За 2014 г. има запитвания за обслужване на пътници в пристанище Силистра, но нямаме информация за редовни пътнически линии.

До какви предизвикателства пред „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД доведе отдаването на концесия на терминал Русе-запад?

На първо място, доведе до отделяне на структурна единица, заедно с персонал и техника от дружеството и създаване на нов конкурент. В Русе вече съществуват четири товарни терминала, които се конкурират за обработката на товари. Същевременно смятам, че терминал Русе-изток, който е под управление на дружеството има достатъчно предимства, за да успее да запази традиционните си клиенти и да привлече нови.

В „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД са включени и пристанищата в Тутракан и Силистра. Каква е тяхната роля и каква е визията за развитието им?

Тези пристанища имат несъществен дял в дейността на комплекса. Те са с локално значение за региона, в който се намират. За тях бяха обявени процедури по концесия, които впоследствие бяха прекратени и очаквам работата по концесионирането им да бъде възобновена. Междувременно, при всяка възможност за привличане на клиенти за тези терминали, ръководството реагира своевременно.

Какви инвестиционни намерения има дружеството и възнамерявате ли да се възползвате от европейско финансиране през новия програмен период?

Дружеството има постоянна цел и намерение да възобнови техниката и технологиите, с които разполага. Съобразно възможностите за годината, тъй като инвестициите се правят изцяло със собствени средства, се планира инвестиционната политика. В началото на 2014 г., в резултат на проведени срещи с потенциални клиенти са набелязани възможности са закупуване на нови машини за обработка на контейнери и др.

Относно европейско финансиране, дружеството ще направи подробен анализ на съществуващите възможности, степента на самоучастие и критериите за подбор. Разбира се, при благоприятни условия, ще се възползваме от финансиране.

Коментари: 0