“Пристанищна инфраструктура” ще инвестира 22 млн. лв. през 2014 г.

Развитието на пристанищата не може да се разглежда изолирано от цялостното състояние на икономиката, смята Ангел Забуртов, генерален директор на компанията

“Пристанищна инфраструктура” ще инвестира 22 млн. лв. през 2014 г.
596 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

Годишната програма на ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) за 2014 г. предвижда инвестиции за близо 22 млн. лв. Това заяви Ангел Забуртов, генерален директор на дружеството в интервю за в. „Строителство Градът”.

Сумата включва средствата от Оперативната програма „Транспорт” и европейското финансиране по останалите проекти, изпълнявани от предприятието, както и тези от собствени приходи и държавната субсидия. "Развитието на пристанищата не може да се разглежда изолирано от цялостното състояние на икономиката", добавя той.

По думите му, много важно за планирането на дейностите по реконструкция и рехабилитация на пристанищната инфраструктура е реалистичната оценка за състоянието на съоръженията. В инвестиционната програма на дружеството е предвиден ресурс за подводно обследване на кейови стени в пристанищата Варна Изток, Варна Запад, Фериботен комплекс и ТЕЦ Варна. Те се експлоатират интензивно повече от 30-40 години, което предполага тяхната амортизация.

Забуртов добавя, че в края на есента ще бъде достъпна географската информационна система на пристанищната инфраструктура, която се  разработва с европейски средства от ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г.: "Възможността за ползване на подробни пространствени данни за пристанищата ще подпомогне редица процеси, като пространственото планиране на градовете и крайбрежните зони и проектирането и развитието на самите пристанища, управление на рисковете, свързани със сигурността им и екологичната безопасност". Данните ще бъдат публично достъпни чрез Националния портал за пространствени данни, а в края на август започва поредица от семинари, в които възможностите на системата ще бъдат представени пред всички заинтересовани, уточни за „Economic.bg” генералният директор на ДППИ.  

Инвестициите на ДП „Пристанищна инфраструктура” в следващия програмен период ще бъдат насочени към подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав и морските пространства на Република България, за подобряване на морската безопасност и безопасността на вътрешните водни пътища и опазване на околната среда, в съответствие с политиката на Общността за укрепване на морския транспорт и мрежата на вътрешните водни пътища.

Предстои в рамките на 2014 да бъде завършено изграждането на Центъра за речни информационни услуги и цялата дейност на специализираното поделение „Управление на корабния трафик - река Дунав” да бъде концентрирана в РИС-центъра. Сградата е съвременна, високотехнологична и ще предоставя модерни условия за работа както на операторите на корабния трафик, така и за функциониране на кризисен център. Подобна специализирана сграда за информационно обслужване на корабния трафик с европейски средства се изгражда за първи път в държавите от дунавския регион, се казва в публикацията.

В рамките на проекта за изграждане на информационна система за управление на корабния трафик VTMIS през тази година ще започне изграждането на съвременни брегови центрове за контрол във Варна и в Бургас. Общият размер на средствата, които ще бъдат инвестирани за двата брегови центъра е над 3 ,7 млн. лв. - ресурс привлечен от Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г., уточни за „Economic.bg” генералният директор на предприятието.

Коментари: 0