Приватизацията през борсата ще изкара БФБ на печалба

Работата по продажбата на държавния дял в борсовия оператор продължава

Автор: Атанас Христов

За цялата 2012 г. ръководството на Българска фондова борса АД очаква дружеството да е на печалба и да компенсира загубата от 91 хил. лв. отчетена за деветмесечието на 2012 г. Това прогнозира Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ по време на среща на ръководството на оператора с настоящи и потенциални инвеститори. "За 2012 г. очакваме печалба. За нея ще допринесат приходите от приватизацията на енергоразпределителните дружества на ЧЕЗ и Енерго-Про. Тези постъпления ще са над 700 хил. лв., ако бъдат продадени всички акции", обясни Иван Такев.

"Целите на приватизацията бяха дружествата да се продадат прозрачно и на добра цена, както и да се съживи пазарът", добави Васил Големански, изпълнителен директор и заместник-председател на СД на борсата. Според него държавата е взела добър приход. "Търговията в ЧЕЗ показа, че са се включили множество дребни инвеститори, което при оставане на компанията като публична ще доведе и до развитие на капиталовия пазар", добави Големански.

Именно завършването на приватизацията на двете ЕРП-тата е една от основните поставени цели пред БФБ. Друга важна задача е развитието на деривативен пазар.

След като през 2012 г. родната борса беше представен пред инвеститори във Виена, Франкфурт и Цюрих, надеждите са и през 2013 г. да се организират още подобни събития, които да напомнят на чуждите играчи, че пазарът ни съществува. "Надявам се да успеем заедно с борсовите членове да направим подобно представяне, защото те са заинтересовани да се знае за БФБ", каза още Иван Такев.

Относно приватизацията на самия борсов оператор, ръководството на БФБ изрази надежда това да стане скоро. Но не се ангажира с конкретни срокове. "Има вероятност компанията-майка да прелее ликвидност. При привличането на нов собственик и смяна на бранда доверието става различно, а именно доверието е в основата на борсовата търговия", обясни част от плюсовете Васил Големански.

Коментари: 0