ПроКредит удължи до 10 години срока за заемите по JEREMIE

Максималната сума е 800 хил. евро или равностойността им в лева

Инвестиционните кредити по инициативата JEREMIE, които отпуска ПроКредит Банк са с максимален срок на връщане 10 години, а не както досега 6, съобщиха от финансовата институция. От банката са подобрили условията за отпускане на заемите на малките и средни предприятия по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия). Освен инвестиционни и оборотни средства, заемите вече могат да се ползват и като кредитни линии и овърдрафти. JEREMIE, които отпуска ПроКредит Банк са с максимален срок на връщане 10 години, а не както досега 6, съобщиха от финансовата институция. От банката са подобрили условията за отпускане на заемите на малките и средни предприятия по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия). Освен инвестиционни и оборотни средства, заемите вече могат да се ползват и като кредитни линии и овърдрафти.

Максималната сума на инвестиционните кредити по линия на инициативата JEREMIE на ПроКредит Банк e 800 хил. евро или равностойността им в лева. Искането за заема се разглежда без такса, а лихвеният процент е преференциален спрямо стандартните условия на банката.

JEREMIE се реализира съвместно от Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка. Гаранционният фонд е един от финансовите инструменти по инициативата, който се предоставя от европейските институции. Целта му е да облекчи достъпа до финансиране на малки и средни предприятия в страни от ЕС по линия на структурните фондове в периода 2007 - 2013 г. В България фондът JEREMIE се финансира от Европейския регионален фонд за развитие и съфинансира от държавния бюджет по линия на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

Коментари: 0