Проблемните кредити са близо 10 млрд. лв.

Лошите и преструктурирани заеми са нараснали с 96 млн. лв. за един месец, а делът им към общото кредитиране остава 23.31%

Лошите и преструктурирани кредити, където влизат необслужваните между 91 и 180 дни заеми, отписаните кредити необслужвани над 180 дни и преструктурираните кредити, са достигнали 9.971 млрд. лв. през ноември. Паричната статистика на Българската народна банка (БНБ) показва, че за един месец те са се увеличили с 96.238 млн. лв.

Като дял от общото кредитиране проблемните кредити остават на нивото от октомври - 23.31%. До май 2012 г. делът на нередовните заеми растеше постоянно, като тогава беше поставен абсолютен рекорд при 23.65%. Последваха три месеца на спад до 23.34% през август. Месец по-късно обаче имаше рязко покачване до 23.63%, а номиналната стойност на лошите и преструктурирани кредити надхвърли 10 млрд. лв.

Паричната статистика на БНБ показва още, че общото кредитиране през ноември се е увеличило с 3.9% на годишна база, което е над средното ниво за последните четири години. Заемите към фирмите са нараснали с 6.8% до 35.165 млрд. лв., а за домакинствата намаляват с 1.7% до 18.652 млрд. лв.  Ипотечните кредити са се увеличили с 0.2% до 8.821 млрд. лв., а потребителските намаляват с 3.5% до 7.309 млрд. лв.

С 9.7% през ноември са нараснали и депозитите в страната. Стойността им се е увеличила до 51.581 млрд. лв. Влоговете на компаниите растат с 65% до 14.322 млрд. лв., а на домакинствата - с 12.5% до 33.702 млрд. лв.

Коментари: 0