Продажбите на Еврохолд растат

Консолидираната печалба на компанията намалява с над 70% през първото тримесечие

Продажбите на Еврохолд България АД са нараснали с 34,7% през първото тримесечие на 2012 г., показва публикувания на БФБ консолидиран отчет на холдинга. В края на март показателят достига 102,7 млн. лв.

С основна заслуга е ръстът в приходите от застраховане и здравно осигуряване, които за първите три месеца на годината са се повишил със 72,7% до 82,6 млн. лв. Другото основно бизнес направление на холдинга – продажбата на автомобили отчита минимален ръст. Приходите от тази дейност са 21,5 млн. лв., а повишението на годишна база е малко над 1,5%.

Консолидираната печалба на групата намалява със 71,4% и през първото тримесечие на тази година е 291 хил. лв. Активите към края на отчетния период възлизат на 634 млн. лв. спрямо 636.8 млн. лв. към 31 декември 2011 година.

Към 12:10 днес акциите на Еврохолд България се повишават с 4,90% до 1,05 лв. за акция. Общо 1000 лота на компанията смениха собственика си.

Коментари: 0