Проектите за енергийна ефективност намаляват с до 50% месечните сметки

С нашия обем средства ще предоставяме 130-150 кредита на месец, казва Теодор Младенов, директор Банкиране на дребно в СИБАНК

Автор: Атанас Христов

-Г-н Младенов, защо решихте да се включите като партньор по програма REECL и да отпускате кредити за подобряване на енергийната ефективност на жилищата в България?

Екипът ни взе решението да се включим като партньори по програмата преди година и половина. На първо място считаме, че това е възможност банката да навлезе в нов клиентски сегмент. На второ място - програмата за енергийна ефективност има огромен ефект върху хиляди български домакинства. Това е свързано с възможността семействата да успеят да обновят своите жилища. Ние като банки трябва да сме посредниците, които да осигурят необходимото финансиране за тези проекти на домакинствата и то при достъпни условия.

Част от тази програма е и безвъзмездната помощ, която се предоставя като грант. Стойността варира между 20 и 35% в зависимост от отделните проекти. Това означава, че самите домакинства могат да реализират значителна икономия на семейния бюджет.

 

-Колко е кредитна линия за СИБАНК и за какъв период трябва да отпуснете заемите?

На 30 март 2012 г. подписахме споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за 5 млн. евро. Средствата трябва да бъдат отпуснати под формата на кредити до края на 2014 г., когато изтича втората част от програмата.

Разчитаме на успешното реализиране на кредитната линия и достигане до максимален брой потребители.

 

-Колко средства ще са за безвъзмездна помощ?

Грантът, както споменах варира в зависимост от проектите - финансират се 20% при физически лица, 30% при групови проекти или 35% при сдружения на етажна собственост.

 

-Колко домакинства и групови проекти очаквате да се включат в програмата?

Направили сме изчисления. Кредитната линия е 10 млн. лв. Срокът е две години и половина. При среден размер на кредита около 3-4 хил. лв., на практика с нашият обем средства ще предоставяме 130-150 кредита на месец.

 

-Имате ли вече запитване за условията от ваши клиенти, които искат да се включат в програмата?

Участието ни във втория етап на програмата не е случайно. Наблюденията ми са, че още от 2005/2006 г. интересът беше изключително голям. Още тогава видях какъв е ефекта върху потребителите. Сега отново очаквам голям интерес от клиентите. Неслучайно темата за енергийната ефективност все повече се популяризира от вас, медиите. Тук не само нашата, но и вашата роля е изключително голяма. Именно популяризирането на темата за енергийната ефективност сред населението е ключовият момент.

 

-Започна ли българинът да разбира ползите от подобни проекти?

 Категорично да. Това пряко влия върху джоба на всеки. Подобни проекти спестяват, при това спестяват не малко средства. Практиката говори за икономия в месечните сметки на хората между 5 и 50%. Това определено е нещо, което си заслужава.

 

-Достатъчни ли са 40-те млн. евро, които са отпуснати за втория етап на програмата?

ЕБВР декларира готовност да продължи тези програми, защото страната ни има потенциал в тази насока. Оценките са, че на България са й нужни над 10 млрд. евро, така че това е само началото. Вярвам, че след приключване на втория етап на програмата, несъмнено ще има и трети.

 

-По какъв начин ще популяризирате кредитите сред вашите клиенти?

Аз разчитам не само на усилията на СИБАНК, разчитам на усилията на четирите банки, които сме партньори по програмата. Заедно с Банка ДСК, ПроКредит Банк и Райфайзенбанк се надявам съвместно да популяризираме тази полезна инициатива. Надявам се занапред с колегите от REECL да направим съвместна рекламна кампания и да осигурим добра информираност на потребителите, които желаят подобно финансиране.

 

-Разговаряли ли сте с ваши колеги за подобно съвместно начинание?

Определено разговаряме на тази тема. Ние предлагаме този продукт от юни. Обсъждали сме още преди подписването и включването ни в програмата, какво може да се направи, за да популяризираме проекта чрез съвместна информационна кампания. Считам че това нещо ще бъде реализирано, да кажем през есента.

 

-Какъв съвет ще дадете на домакинствата и сдруженията на етажна собственост относно проектите за енергийна ефективност?

Да бъдат активни и да се възползват от програмите за финансиране.

Коментари: 0