Проектът "TEN ECOPORT" участва във фотоконкурса "Югоизточна Европа"

Конкурсът има за цел да представи основни моменти или значими резултати от проектните дейности

180 ~ 1 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Проектът "TEN_ECOPORT - Транснационално разширяване на мрежата на ECOPORT8", в който ДППИ си партнира с научни институти, пристанища и пристанищни администрации от Италия, Гърция, Албания, Хърватска, Черна гора и Румъния, участва в конкурса "Югоизточна Европа" със свой графичен проект.

Конкурсът е насочен към институциите, участващи в 122-та проекта, финансирани със средства от ЕС по линия на Транснационална програма "Югоизточна Европа". Той има за цел да представи основни моменти или значими резултати от проектните дейности, които да правят постигнатото със средствата на ЕС разбираемо за максимално широк кръг хора.

Проектът  разширява съществуващата мрежа между пристанищата, създадена в рамките на ECOPORT8. Фокусът е върху създаването на постоянна дискусионна платформа, която да се реализира както между пристанищните власти - за създаване на общи правила, механизми за прилагане и обмен на добри практики, така и между пристанищните власти и останалите заинтересовани страни - за координиране на усилията за опазване на околната среда в пристанищните райони, търсене на съвместни решения. TEN_ECOPORT акцентира върху необходимостта от ангажирането на управленските дейности на всички заинтересовани страни, свързани с пристанищата, за постигане на по-голям ефект, чрез коопериране на усилията.

Всички участващи в конкурса фотографии могат да бъдат разгледани в страницата на ТНП "Югоизточна Европа": http://www.southeast-europe.net/en/achievements/photo/.

Подкрепи Economic.bg