Производители на картофи и овощари получиха 840 хил. лв.

Повечето пари са за картофопроизводителите - 400.98 хил. лв.

372 ~ 1 мин. четене

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) отпусна помощи от общо 837.78 хил. лв. на картофопроизводители, както и на производителите на овощни култури и десертно грозде, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

От ДФЗ поясниха, че финансовата помощ за 1670 производители на овощни култури и десертно грозде е 436.8 хил. лв. Държавната помощ се предоставя за част от разходите за производството на основни овощни култури и десертно грозде; за купуване на торове, продукти за растителна защита и поливна вода. Най-много са сключените договори в областите Сливен - 308, Пловдив - 234, Бургас - 210, Силистра - 136 и Кюстендил - 116 броя.

През 2013 г. картофопроизводители от областите Благоевград, София-област, Перник и Смолян са получили по държавната помощ de minimis общо 400.98 хил. лв. Парите са за 437 производители. Средствата покриват част от разходите за производството на картофи, за купуване на торове, продукти за растителна защита и поливна вода.

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро (14.67 хил. лв.) за период от три данъчни години - между 2011 и 2013 г.

Изплащането на средствата бе извършено, след като правителството одобри промени в план-сметката на ДФЗ за 2013 г., с което бяха осигурени допълнителни средства по бюджета на фонда, в частта "Държавни помощи", необходими за финансиране на производителите на овощни култури, грозде и картофи.

Подкрепи Economic.bg