Производствената инфлация остава рекордно ниска

През февруари цените на едро са се увеличили с 2.6% спрямо същия месец на 2012 г.

80 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Общото поскъпване на продукцията, която производителите пласират на вътрешния пазар, остава на най-ниското ниво за последните три години. Индексът на цените на производител в промишлеността, с който Националния статистически институт (НСИ) измерва движението при себестойността на едро, се е повишил с 2.6% през февруари. Толкова беше и годишният ръст през януари.

Статистиката на НСИ показва, че цените в добивната промишленост продължават да падат. През февруари понижението е с 2.9% спрямо същия месец на 2012 г. През януари спадът беше с 1.4%. Най-много през втория месец на 2013 г. падат цените при добива на метални руди - 3.2%. При производството на въглища понижението е с 1.7%, а при неметалните суровини има ръст от 1.8%.

При производството и разпространението на електрическа и топлинна енергия цените се увеличават най-много на годишна база - 5.1%. Ръстът обаче продължава да се забавя, след като през януари беше 5.8%. Между октомври и декември 2012 г. всеки месец цените в сектора растяха с близо 9%.

Темпът на растеж се увеличава при преработващата промишленост, която компенсира намаляването на цените в добивната промишленост и забавянето на ръста при енергийните ресурси. През февруари увеличението на цените на едро е с 1.7% при 1.1% през януари. Независимо от увеличението, през двата месеца цените растат с най-слабия си темп за последните четири години.

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо февруари 2012 г. е отчетено при производството на хранителни продукти - с 8.2%, при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 6.6% и при  обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм и производството на напитки - с 6.5%. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 3.8% и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1.3%.

Подкрепи Economic.bg