Производството на ток и дизел намалява

През септември спрямо август 2013 г. нараства единствено производството на природен газ

116 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Производството на електроенергия и дизелово гориво намалява през септември 2013 г., както на месечна, така и на годишна база, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за производството и доставките на енергийни продукти.

През септември спрямо август 2013 г. нараства единствено производството на природен газ - с 9.5% до 23 млн. станд. куб. м. Производството на дизелово гориво е с най-голям процентен спад на месечна база през септември - понижението е 13.2% до 177 хил. тона. Произведените количества електроенергия спрямо август намаляват с 8.8% до 3 599 ГВтч, а на безоловен бензин - с 8.5% до 150 хил. тона.

На годишна база обаче безоловният бензин се повишава с 4.2%. Спрямо септември миналата година най-силно намалява производството на пропан-бутан - с 36.4%. Количествата произведено дизелово гориво спрямо септември 2012 г. са намалели с 11.9%, а при тока понижението е с минималните 0.2%.

През септември спрямо август 2013 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 26.3% до 48 хил. тона и на природен газ - със 17.3% до 163 млн. станд. куб. м. Доставките на твърди горива намаляват с 8.1% до 2.91 млн. тона, а на дизелово гориво и електроенергия съответно с 12.3% до 150 хил. тона и със 7.2% до 2 395 ГВтч.

На годишна база се повишават единствено доставките на електроенергия - с 0.8%. Най-голям спад има при дизелово гориво, където доставките са намалели с 13.3%.

Подкрепи Economic.bg