Производството на ток се повишава през август

По-големият ръст е на месечна база - с 20.3% до 3 946 ГВтч

156 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Производството на електроенергия се е повишило през август на годишна и месечна база. Спрямо юли 2013 г. произведеният ток е с 20.3% повече. На годишна база ръстът е 4.6% до 3 946 ГВтч, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ).

Освен на ток, през август 2013 г. спрямо юли нараства производството на твърди горива - с 55.2% до 2.99 млн. тона, на дизелово гориво - с 0.5% до 204 хил. тона, както и на природен газ - с 5% до 21 млн. стандартни куб. м. На месечна база обаче е намаляло производството на пропан-бутан - с 11.1% до 8 хил. тона, както и на безоловен бензин - с 0.6% до 164 хил. тона.

През август 2013 г. спрямо съпоставимия месец на миналата година се увеличава производството на твърди горива и безоловен бензин - съответно с 8.2 и 2.5%. На годишна база се свива производството на пропан-бутан и дизелово гориво 27.3 и 1.9%.

При доставки на енергийни продукти, през август 2013 г. спрямо юли 2013 г. нарастват доставките на твърди горива (с 51.8% до 3.16 млн. тона); на безоловен бензин - с 81% до 38 хил. т, на дизелово гориво с 11% до 171 хил. тона, както и на електроенергия - с 2.7% до 2 581 ГВтч.

На месечна база се свиват доставките на пропан-бутан - с 10.5% до 34 хил. тона и на природен газ - със 7.3% до 139 млн. стандартни куб. м.

През август 2013 г. спрямо същия месец на миналата година нарастват доставките на твърди горива - със 7.4%, на пропан-бутан - с 3% и на дизелово гориво - с 1.8%. Намаляват доставките на безоловен бензин - с 34.5%, природен газ - с 1.4% и електроенергия - с 1.1%.

Подкрепи Economic.bg