Промени насърчават инвестициите

Мерките ще бъдат обсъдени на заседанието на кабинета днес

84 ~ 1 мин. четене

Частично възстановяване за определен период от време на направените от инвеститора задължителни осигурителни вноски за работници и служители, заели разкритите нови работни места. Това е една от промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които ще бъдат гласувани днес от кабинета. Целта на измененията е въвеждането на допълнителни възможности за нарастване на вложенията в производства и услуги с висока добавена стойност и в нови високопроизводителни работни места.

Според измененията кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, ще може да издава общински сертификат за инвестиция клас В и да прилага насърчителни мерки от своята компетентност. 

Също така се въвежда и нов критерий за сертифициране, свързан с броя на създадените нови работни места. Създава се възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, в частност т. нар. аутсорсинг, при които размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима.

Кабинетът ще разгледа и промени в Търговския закон, с които да се премахне забавянето на плащането по търговски сделки. Целта на законодателните мерки е да се противодейства на наложилата се напоследък практика плащанията по търговски сделки между отделни предприятия или между предприятия и държавни органи да се извършват с голямо закъснение. 

Правителството ще разгледа Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в България и визия за създаването на механизъм за финансирането им.

Подкрепи Economic.bg