Пропуск на Дянков отменя данъка върху лихвите

На практика при липса на данъчната ставка няма как да се облага дохода от лихви

Гаф в приетия от Министерския съвет законопроект блокира данъка върху лихвите, съобщава OffNews.bg.

Кабинетът е изпуснал в законопроекта да регламентира данъчната ставка!

Законопроектът се намира на страницата на НС. Там на на стр. 31 от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност – §58, т.8, изменящ чл. 46 от ЗДДФЛ, липсва препратката към текста, регламентиращ облагането на лихвите. С чл. 46 се регламентират данъчните ставки за окончателните данъци.

На практика при липса на данъчната ставка няма как да се облага дохода от лихви, допълва още OffNews.

Според експерти обаче, чл. 13, т. 8 се отменя - това е членът, където са описани необлагаемите доходи, а т.8 е точката, за доходите, придобити от лихви. Всички облагаеми доходи, за които не е посочено друго, се облагат с 10%.

 

Коментари: 0