Просрочените дългове на общините намаляват

89 общини завършват 2012 г. без просрочени задължения

140 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Просрочените задължения на общините са намалели в края на 2012 г. спрямо края на 2011 г. Спадът е с 33 млн. лв., след който дълговете се свиват с 174.3 млн. лв. Задълженията са на 148 общини, или на 56% от общия им брой в страната. Това показва оценката за финансовата стабилност на местните власти, изготвена от Министерството на финансите (МФ).

С близо 55 млн. лв. са се понижили просрочените задължения на 120 общините, докато други 55 са увеличили забавените си плащания с над 22 млн. лв. Останалите 89 общини са завършили 2012 г. без просрочени задължения.

През 2012 г. се наблюдава трайна тенденция за намаление на просрочените задължения, които през последните две тримесечия се задържат на равнище от 8% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия. В края на декември 2012 г. спрямо септември се отчита намаление на дълговете на общините с 3.8 млн. лв.

Данните показват още, че в края на миналата година бюджетното салдо на общините на консолидирана основа е 49 млн. лв., докато в края на 2011 г. този показател е бил минус 58 млн. лв.

От МФ уточняват, че данните от отчетите и просрочените дългове на общините са предварителни, на базата на кратките отчети за изпълнението на бюджетите за 2012 г.

Подкрепи Economic.bg