Промишленото производство нараства с 4% през декември

Добивната промишленост се свива със 7.4% на годишна база

128 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Промишленото производство в България е нараснало с 4.1% на годишна база през декември 2012 г. Спрямо ноември повишението на продукцията е 2.4%, сочат данните на Националния статистически институт.

По-голямо производство спрямо декември 2011 г. е отчетено при електрическа и топлоенергия и газ - с 9.2%. В преработващата промишленост произведената продукция се е увеличила с 2.3%, докато в добивната е отчетен спад от 7.4%. По-значителен ръст спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от тях - с 89.20%. Сериозно намаление се вижда при производството на основни  метали - с 20%.

На месечна база продукцията в добивната промишленост расте с 21.9%, а производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ нараства с 9.6%. Минимален спад от 0.2% през декември спрямо ноември има в преработващата промишленост. Производството на основни метали намалява с 15.6%, докато производството на тютюневи изделия расте с 36.6%.

Подкрепи Economic.bg