Прявят карта на ромските гета

Проектът се финансира от ЕС и трябва да бъде завършен до октомври 2013 г.

Всички ромски гета в страната ще бъдат картографирани, обяви заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова. Тя представи проект „Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите”. Той е създаден в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е съфинансиран от Европейския социален фонд.

Проектът трябва да бъде завършен до октомври 2013 г. Бюджетът му е близо 800 хиляди лева и се изпълнява съвместно с Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Реализацията му е изключително важна, чрез него се правят първите стъпки в изпълнението на Националната стратегия на България за интегриране на ромите (2012-2020), обясни зам.-министърът. След картографирането на гетата ще бъде изготвена комплексна оценка, която ще бъде инструмент за създаване на адекватни мерки за интеграцията на хората от тези групи, уточни заместник-министър Симеонова. Останалите цели на проекта били да се направи оценка на съществуващите мерки и обучителна програма за служителите в централните и местните администрации.

Коментари: 0