Развитието на пристанищата по Дунав ще се обсъжда на форум

Целта на проекта е да проучи потенциала на портовете и да се предложат да еврофинансиране за през следващия програмен период 2014-2020 г.

128 ~ 2 мин. четене

Развитието на пристанищата по река Дунав ще бъде обсъдено днес на форум в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), съобщиха от ведомството. От 9 ч. в сградата на МТИТС ще бъде дадено началото на Трети национален форум на заинтересованите страни по проект "Развитие на пристанищата по река Дунав". Събитието ще бъде открито от директорът на Изпълнителна агенция "Морска администрация" Георги Цветков.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013". Целта му е да се проучи потенциала на дунавските пристанища (специализиране и строеж на контейнерни и ро-ро пристанищни терминали), да се изработи обща Стратегия за насърчаване на транспортната логистика в региона и да се подобрят икономическите показатели на населените места по река Дунав.

Предвидено е в края на проекта пред Европейската комисия (ЕК) да бъдат представени готови проучвания и анализи, както и инвестиционни предложения за дунавските пристанища в Югоизточна Европа, с цел предлагането им за финансиране през следващия програмен период 2014-2020 г.

В изпълнение на Работен пакет 5 на проект DaHar  - "Осигуряване подкрепата на заинтересованите страни към темата на проекта и засилване процеса на консенсус", ИА "Морска администрация" създаде широк форум в национален мащаб (DaHar Stakeholders Forum - DSF) от представители на целеви групи с отношение към темата на проекта.

Идеята е в този форум да се включат всички структури, заинтересовани за развитието на транспортната логистика и повишаване на икономическите показатели на населените места по река Дунав в Югоизточна Европа.

В Третия националния форум ще участват представители на изпълнителната власт, на професионални транспортни обединения и асоциации, на бизнеса. В рамките на срещата ще бъдат поставени теми и въпроси, свързани с проблемите на националните транспортни политики, регионите и общините, бизнеса и научните изследвания в областта на интермодалните превози и ефективните логистични вериги.

Подкрепи Economic.bg