Рекордно ниска доходност за 7-годишни български ДЦК

Банките записаха 89% от предложените 30 млн. евро от облигацията

Автор: Атанас Христов

Доходност от 2.53% постигнаха 7-годишните български ДЦК по време на проведения аукцион днес, което е рекордно ниско ниво на показателя, похвалиха се от Министерство на финансите (МФ). Книжата са деноминирани в евро, като последното продадено количество е за номинал от 30 млн. евро. Спредът спрямо приеманите от инвеститорите за безрискови германски федерални облигации е 1.90 процентни пункта.

На предходния аукцион за същата емисия, проведен през септември, регистрираната доходност беше 2.91%, а при пускането на облигацията в обращение през януари - 4.45%. Доходността е под текущата за облигации със сходни характеристики на редица държави, сред които Унгария (5.51%), Словения (5.23%), Хърватия (4.80%), Италия (4.06%), Турция (3.13%) и се приближава до тази на Полша (2.24%) и Словакия (2.07%).

Подадените поръчки за обявеното количество от 30 млн. евро са за приблизително двойно по-голям обем. Банките са записали 89% от облигацията, пенсионните фондове 6%, а инвестиционните посредници - 5% от одобреното количество ДЦК. След последния аукцион общият обем на емисията достигна 125 млн. евро.

Коментари: 0