Решават как да помагат на пострадалите от труса

Правителството ще обсъди сумата, която ще бъде отпусната

6508 ~ 2 мин. четене

Как да бъдат подпомогнати пострадалите от земетресението, ще реши правителството днес. Най-засегнати са къщите в селата Дивотино и Мещица. Ще бъде обсъдена сумата, която ще бъде отпусната на пострадалите.

Министрите ще обсъдят и доклад на земеделския министър Мирослав Найденов. Според документа с близо 8 на сто е нараснал износът на българско вино през 2011 г. в сравнение с 2010 г. Ще бъде обсъден и извършения контрол в лозаро-винарския сектор през миналата година.

По данни на НСИ експортът е бил 65 636 495 литра при 60 497 586 литра през 2010 г. Най-голям дял в структурата на износа заема Русия, където износът за 2011 г. е 26 369 766 литра. Общото количество на произведените спирт, дестилати и спиртни напитки през м. г. е 89 847 071 литра, а са внесени 12 850 293 литра.

Очаква се правителството да вземе решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за реконструкцията и електрификацията на жп линията Пловдив – Свиленград и за оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч.

Решението е свързано с реализирането на фаза 1 от проекта: Крумово – Първомай.

Имотите се намират в землищата на селата Поповица и Селци и на гр. Садово, община Садово, и представляват земеделска земя.

Правителството ще разгледа Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база.

Стратегията е нов документ, който определя целите, функциите, задачите на държавата за създаване на подходящи условия за изграждане на силна българска отбранително-технологична индустриална база (БОТИБ), включваща не само предприятията от военната промишленост, но също така и специализираните висши училища, научноизследователските и развойни институти, които подготвят специалисти и разработват технологии и продукти за нуждите на отбраната и сигурността.

Подкрепи Economic.bg