Рибари получават близо 500 хил. лв. за старите си кораби

Безвъзмедната помощ се осигурява по ОП "Рибарство"

Собственици на кораби получиха 474 850 лв. за прекратяване на риболовни дейности, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие”. Бенефициентите ще използват средствата за нарязване на корабите си на скрап.

Едната фирма получи 301 028 лв. Корабът „Димчо Карагьозов” е извършвал стопански риболов в българската част на акваторията на Черно море. Фирмата има сключен договор за покупко-продажба на отпадъците с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

Другият бенефициент – собственик на риболовния кораб „Афала”, с дължина 18 м. и бруто тегло от 39 тона, получи 173 822 лв. 

Мярка 1.1 се финансира от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР) и националния бюджет в съотношение 85% към 15%. Безвъзмездната помощ покрива до 100% от размера на одобрената инвестиция.

Държавен фонд „Земеделие” изплати и 46 548 лв. на община Приморско. Средствата са за изграждане на капацитет на местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол -Царево. Субсидията покрива разходите за изграждане на стратегии за развитие, организиране на семинари, кампании, срещи, кръгли маси и други.

Коментари: 0