Рязко увеличение на пътуванията на българи в чужбина през март

Ръстът на пътувалите зад граница спрямо предходния месец е 36%

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2012 г. са 308.1 хиляди, или с 36% повече спрямо предходния месец. На годишна база увеличението е с 4.3%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение със 140.8% е отчетно при пътуванията към Сърбия, със 122.9% към Македония, към Австрия - с 59.5%. По слаб ръст от 46% се отбелязва при пътуванията към Великобритания и към Германия - с 33.8%. Най-голямо е намалението на пътуванията към Гърция - с 55.5% и към Румъния - с 24.3%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина продължават да бъдат тези с цел почивка и екскурзия - 40.4%, следвани от служебните пътувания — 31.8% и тези с друга цел като гостуване или обучение - 27.8%. Статистиката отбелязва увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия, както и при тези с друга цел - съответно 7.2 и 21.2%. Регистрира се намаление при пътуванията със служебна цел - с 9.8%.

През март 79% от служебните пътувания са към Румъния, 73.5% - към Германия, 61.4% - към Италия, и 51.1% - към Гърция. Преобладаващият дял от пътуванията към Испания и Македония са за почивки или екскурзии - съответно 63.7 и 56.2%.

През март тази година националната статистика отбелязва и ръст на посещенията на чужденци в България. Страната са посетили 336.9 хиляди души, което е с 20.5% повече в сравнение с февруари 2012 г. Спрямо март 2011 година това равнище се запазва.

Увеличение е регистрирано при посещенията с цел почивка и екскурзия и със служебна цел - съответно със 1.7 и 8.4%, докато посещенията с други цели намаляват с 3.7%.

Посещенията на граждани от държавите-членки на Европейския съюз през март намаляват с 3% в сравнение със същия месец на предходната година. Същевременно обаче е отчетен ръст при посещенията на граждани от Австрия - с 27.0%, Германия - с 14.7%, Румъния - със 7.2%. По-голямо намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Гърция - с 14.3% и от Великобритания - с 11.6%.

Нарастват посещенията на граждани от европейски страни извън ЕС с 4%, като най-голямо е увеличението на посещенията от Русия - с 15.3%.

През март най-голям е относителният дял на посещенията с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 42.8%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 40.2%, и със служебна цел – 17%.

Коментари: 0