Рязък спад на доходността по българските ДЦК

На аукцион днес 7-годишните дългови книжа регистрираха 2,91% доходност

3575 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Министерство на финансите продължава да продава държавен дълг при все по-изгодни условия. Това показват данните на Българска народна банка, която днес проведе аукцион за продажбата на 7-годишни лихвоносни съкровищни облигации. На него бяха продадени държавни ценни книжа (ДЦК) с номинал 30 млн. евро, а доходността рязко се понижи до 2,91%. Спадът на показателя е 1,3 процентни пункта спрямо последния аукцион за 7-годишни ДЦК, проведен на 5 март 2012 г., когато постигнатата среднопретеглена годишна доходност беше 4,21%.

Общо допуснатите поръчки на днешния аукцион бяха за 110,465 млн. евро, което е 3,68 пъти над обявеното количество ДЦК за продажба. Книжата са с падеж 18 януари 2019 г. Инвеститорите, които успяха днес да запишат облигации ще трябва да ги платят до 12 септември.

Лихвеният процент 4.50% годишно, а лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията. Последното плащане ще е с изплащането на номиналната стойност на емисията.

Подкрепи Economic.bg