Само 8% от предприемачите са доволни от висшето образование

Най-търсени ще бъдат специалистите с технически профил

Според проучване на БТПП:

96 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Проучване в рамките на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сочи, че 77 % от членовете ѝ считат знанията, придобивани в български университети като недостатъчни за трудовата реализация. Само в 8 % от фирмите, собствениците и мениджърите са доволни във висока степен от  университетското образование на младите служители, съобщават от работодателската организация.

Проучването е проведено през първата седмица на февруари 2014 г. и има за цел да установи нагласите на бизнеса спрямо образованието в страната и потребностите му от специалисти през следващите десет години. То е проведено по електронен път и обхваща и предложения за подобрения в образователната сфера.

Запитани да конкретизират какви знания и умения липсват на младите хора, 80% от предприемачите посочват, че виждат най-големи пропуски в професионалните умения. Повече от половината - 56% посочват и липса на предприемаческо мислене. Същевременно, оценките за компютърните познания са предимно положителни. Едва в 10% от фирмите се преценява, че младите хора имат пропуски в това отношение.

За втора поредна година членовете на БТПП отбелязват, че най-голямо изоставане в качество на образованието има във висшето образование (според 45%) и средното професионално образование (според 30%). По-малко негативни са оценките за полученото образование в езиковите гимназии.

През следващите 5-10 години членовете на Палатата ще се ориентират към наемане на хора със средна или висока квалификация. Прави впечатление, че няма работодател, който да е посочил, че ще са му необходими нискоквалифицирани работници. Най-търсени ще бъдат специалистите с техническо образование, следвани от завършилите икономически профил.

Допитването показва още, че деловите среди имат предварителни позитивни нагласи към дуалната система на образование (според 77% от предприемачите). По тяхно мнение,  трите най-важни фактора за успеха на дуалното обучение са: по-високо качество на преподаването, добрият синхрон между бизнеса и училищата и наличието на данъчни стимули за фирмите. Като по-малко важен фактор членовете на организацията считат осигуряването на европейско финансиране за въвеждане на дуалната система.

Препоръките на работодателите към образованието, отправени в анкетата, са за повече практическа насоченост на обучението и за реална връзка между потребностите на бизнеса и приема в университетите по специалности.

Подкрепи Economic.bg