Санират столично училище

Проектът на общината, финансиран с евросредства, обхваща девет софийски школа

Санирането на 19 СОУ „Елин Пелин", район „Красно село" започва утре. Това е първото от 9 столични школа, които ще бъдат обновени по програма за енергийна ефективност, съобщиха от общината.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” за проект „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден”, „Студентски”, „Красно село”, „Връбница”, „Искър”, „Нови Искър”, „Възраждане”, „Слатина”, „Кремиковци” на Столична община” бе подписан в края на м. г. от Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Стойността на проекта е 8 462 712,94 лв., от които 4 970 956,06 лв. е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие и 3 491 756,88 лв. собствен принос на Столична община. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца.

Училищата, в които ще се извършат строително-ремонтни работи са:

· 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов”, ул. „Позитано” № 26, район „Възраждане”

· 74 СОУ „Гоце Делчев”, ж.к. „Връбница”- I част, район „Връбница”

· 55 СОУ, ул. „Дъбница” № 3, район „Студентски”

· 156 ОУ „Васил Левски”, кв. „Кремиковци”, район „Кремиковци”

· 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, район „Слатина”

· 45 ОУ „К.Величков”, ул. „Пловдив” № 20, район „Илинден”

· 108 СОУ „Никола Беловеждов”, ж.к. „Дружба”, район „Искър”

· 19 СОУ „Елин Пелин”, ул. „Яков Крайков” № 16, район „Красно село”

· 170 СОУ „Васил Левски”, кв. „Курило”, ул. „Искърско дефиле” № 277, район „Нови Искър”.

Общият брой ученици и учители в тях е 7 142.

Строително-ремонтните дейности включват подмяна на дограма, топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове; основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, въвеждане на енергоспестяващо осветление.

Целта на проекта е да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, осигуряваща намаляване на потреблението на енергия, съответно емисиите на парникови газове, а също и намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите на училищата, включени в проекта.

При успешна реализация на дейностите, ще се намалят разходите за енергия (с около 53% общо за Проекта), ще се намалят емисиите от CO2 с около 1140 тона, което ще има и значителен принос за опазването на околната среда.

Изпълнител на строително-ремонтните работи в 19 СОУ „Елин Пелин”, район „Красно село”, е „Галчев инженеринг груп” АД. Стойността на договора с изпълнителя е 839 186,18 лв. с ДДС.

Коментари: 0