„Синтетика“ пуска облигации за 5 млн. лв.

Регулаторът вписа новите акции на "Хидроизомат" и "Фазан"

320 ~ 1 мин. четене

Дружеството за управление на индустриални предприятия и консултантска дейност "Синтетика" АД ще пусне на фондовата борса облигации за 5 млн. лв. Това стана ясно от решенията на Комисия за финансов надзор (КФН), която одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията корпоративен дълг.

"Синтетика" АД ще пусне на капиталовия пазар 5 хил. обезпечени облигации с номинал 1000 лв. всяка. Справка в Търговския регистър показва, че собственик на почти всички 3 млн. акции на "Синтетика" е Камалия Трейдинг Лимитид. Друг акционер с 20 книжа е Светослав Антонов.

За миналата година компанията има 3 млн. лв. приходи, 2.8 млн. лв. от които са в графата "операции с инвестиции". За сравнение - през 2010 г. общите приходи на дружеството са били 16 хил. лв. Печалбата за 2011 г. е 283 хил. лв., спрямо 373 хил. лв. загуба за 2010 г.

Регулаторът вписа и новите акции на "Хидроизомат" АД и "Фазан" АД. Емисията на "Хидроизомат" е 1 690 318 обикновени акции с номинал 1 лв. Капиталът на компанията беше увеличен до 2 989 440 лв.

"Фазан" издаде 320 834 нови книжа също с номинал 1 лв., с което капиталът на дружеството достигна 641 826 лв.

Подкрепи Economic.bg