Скъпите храни няма веднага да донесат по-високи цени на земята

Не вярвам фондовете за земя да имат интерес към търговете за държавни земи, защото те са много разпокъсани, казва изпълнителният директор на „Булленд“ АДСИЦ Валентин Карабашев

200 ~ 3 мин. четене
Автор: Мирослав Иванов

- Г-н Карабашев, в последните седмици наблюдаваме непрекъснато повишение в цените на храните. Очаквате ли това да донесе ръст и в цените не земята? Все пак това е основният източник при производството на храни.

Да, наистина наблюдаваме поскъпване на много хранителни продукти по световните борси. В краткосрочен план обаче цената на земята не се влияе от поскъпването на храните. Но, разбира се, тенденцията към непрекъснато увеличение в котировките на хранителните стоки оказва влияние върху интереса към земеделие. Все повече инвеститори, които не са били съсредоточени в този бизнес, се насочват към него и това няма как да не повлияе накрая върху цените на земята. Тя, както знаете, не е неизчерпаем ресурс.

- Казвате, че цената няма в краткосрочен план да се повлияе от поскъпването на храните. Но очаквате ли да се засили интересът към придобиването на земя? Министерството на земеделието и храните обяви търг за земеделска земя от държавния фонд срещу компенсаторни инструменти. Очаквате ли да има интерес от фондовете за земя?

Да ви кажа, не вярвам големите фондове за земя, листвани на борсата, да имат интерес към подобна сделка. Причината е, че тя е малко сложен финансов механизъм. От друга страна, активите от земя, които се продават, са пръснати в много зони на страната, което не е най-големият приоритет на фондовете в момента. Сами можете да видите в колко области какви обекти се продават. Но пак казвам, те са доста разпокъсани.

- Това означава ли, че окрупняването е основният бизнес в момент за акционерните дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в земеделска земя?

Да, тенденцията към окрупняване на парцелите ще продължи. Това разбира се е бавен процес, който ще отнеме и години. Но той ще продължи да бъде актуален и в следващите години и ще е не малка част от бизнеса на фондовете за земя. Наред със съсредоточаването в конкретни землища.

- Значи да очакваме нови сделки по окрупняване между фондовете...

Това продължава и в момента. Разбира се, вие няма как да знаете за всички сделки, защото не всички от тях са публични. Но размяната на земя между големи собственици и концентрацията продължава и в момента. Ние обаче сме компании, които извършват поземлено банкиране. Т.е. ще продължаваме да купуваме и продаваме земя, която намираме за подходяща и на подобаваща цена. Покупката на земеделски земи от по-малки собственици няма да спре.

- Очаквате ли в такъв случай фондовете за земеделска земя, листвани на БФБ, да се опитат да привлекат средства през борсата за покупката на нови земи?

Към момента едва ли ще станем свидетели на увеличение на капитала. Цените на акцииите на фондовата борса са такива, че трудно могат да се наберат средства през пазара, които да съответстват на активите на такава компания.

- Но вие също имахте плановете да вдигнете капитала си?

Да, ние имаме планове за увеличение на капитала, но то няма да се случи толкова скоро именно поради тази причина. Цените не съответстват на активите на друвествата.

- Значи да очакваме фондовете да привличат дълг или да инвестират собствени средства?

Да, точно така, очаквам фондовете да инвестират на база на средствата, които успеят да си осигурят от продажби на неприоритетни имоти или по други линии.

Подкрепи Economic.bg