Спиди понижава печалбата си

Приходите на компанията продължават да се увеличават

Куриерската фирми „Спиди” публикува първия си финансов отчет като публична компания, от който личи, че печалбата й през третото тримесечие на годината се е понижила. Положителният финансов резултата за периода януари - септември 2012 г. се понижава до 6.4 млн. лв., спрямо отчетените година по-рано 7.8 млн. лв.

Приходите на компанията обаче продължават да се увеличават. Отчета показва, че към деветмесечието те са малко над 37 млн. лв. спрямо 31.7 млн. лв. за същия период на миналата година.

В основна причина за свиването на печалбата на фона на повишаващи се приходите се откроява по-високия разход за заплати. Данните в отчета показват, че това перо има ръст близо 2 пъти до 10.3 млн. лв. спрямо постигнатите през 2011 г. 6 млн. лв.

Коментари: 0