Средата за бизнес се влошава

Индексът на бизнес климата се понижава с 1.2 пункта

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Общият показател на бизнес климата в България се понижи с 1.2 пункта през юни. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Статистиката показва още, че това е първият спад за последните четири месеца, като през предходните три увеличението беше средно с по 2.5 пункта всеки месец.

Настроенията на мениджърите са най-негативни при сектора "Търговия на дребно", където индексът намалява със 7.7 пункта. Направената от НСИ анкета показва, че очакванията за следващите три месеца са поръчките и продажбите към доставчиците да намаляват. Причините са голямата конкуренция в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.

Понижение от 2 пункта има при индексът на промишлеността. Тук мениджърите вече смятат, че през следващите шест месеца състоянието на предприятията ще остане на сегашното ниво, докато през май те смятаха, че ситуацията ще се подобрява. Анкетата  регистрира известно подобрение на  осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което обаче не е съпроводено с увеличени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

В строителството индексът остава без промяна. Бизнес анкетата отчита леко подобрение на настоящата строителна активност, което е съпроводено и с по-благоприятни оценки на предприемачите по отношение на осигуреността на производството с поръчки.

Единствено при услугите очакванията се подобряват с 5.7 пункта в сравнение с май. Очакванията на мениджърите са за по-голямо търсене на услуги, което е свързано с настъпващия летен сезон.

Коментари: 0