Срокът за заявяване на обработваемите земи изтича

Ако стопаните не подадат декларация, терените ще бъдат откроени като „бели петна“

6914 ~ 1 мин. четене

Днес изтича крайният срок, в който собствениците и ползвателите на земеделски земи могат да декларират, че обработват имотите.

Ако стопаните не подадат декларация, терените ще бъдат откроени като „бели петна“, които не се обработват, и ще могат да бъдат отдавани от общините под аренда служебно.

Изискването да се декларира дали земеделските земи се ползват и обработват беше въведено с приетите наскоро промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Декларациите се подават от собствениците на терените, ако нямат сключени доброволни споразумения с арендатори за ползването на имотите, или от арендаторите.

След регистрацията на заявленията общинските служби ще знаят каква част от имотите се обработват и каква част остават необработваеми.

Подкрепи Economic.bg