Standard & Poor's запази рейтинга на София на ниво BBB

Перспективата на оценката е стабилна

88 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Една от трите големи международни рейтингови агенции Standard & Poor's (S&P) потвърди потвърди инвестиционния рейтинг ВВВ на Столична община. Перспективата е стабилна, съобщиха от общината. Оценката, която е равна на тази на държавата, може да бъде повишена през следващите две години, ако се повиши рейтинга на страната и ако общината изпълнява средносрочната си финансова програма според очакванията на агенцията.

В анализа на S&P е посочено, че икономиката на града е над средното ниво на страната, добре диверсифицирана и със силен фокус в сектор услуги. Плановете са брутният вътрешен продукт (БВП) да се увеличава средно с около 1.5% в периода 2013-2015 г. Ликвидността на общината се счита за много добра с добра възможност за обслужване на задълженията и възможност за вътрешно генериране средства.

През 2013 г. в унисон с препоръките на рейтинговата агенция общината предприе стъпки за подобряване на финансовото управление. Първата от тях беше, че Столичен общински съвет за първи път обсъди и прие 3-годишна финансова прогноза за бюджета на общината. Продължаващото развитие на системата за местни данъци и такси доведе до подобрена събираемост, която към 31 август 2013 г. увеличи приходите на общината с 12 млн. лв. спрямо 2012 г.

Подкрепи Economic.bg