"Стара планина" с повече приходи от очакваното

В края на юни холдингът е реализирал 90.4 млн. лв. продажби, а прогнозата беше за 88.88 млн. лв.

Автор: Атанас Христов

Публичният машиностроителен холдинг "Стара планина Холд" АД успя да победи собствената си прогноза за ръст на приходите и отчете по-високи от очакваното консолидирани продажби за полугодието. Това стана ясно от съобщение на компанията до инвеститорите на БФБ за текущите консолидирани финансови резултати на холдинга и най-значителните предприятия от портфейла му.

За шестмесечието от началото на 2013 г. до края на юни "Стара планина Холд" е реализирало 90.40 млн. лв. продажби, което е повишение от 2.8% на годишна база. Предварителната прогноза беше в края на юни консолидираните продажби на "Стара планина Холд" да се повишат с 1.1% спрямо полугодието на миналата година до 88.88 млн. лв. За януари-юли холдингът прогнозира ускоряване на ръста на приходите до 4% или 105.11 млн. лв.

Ямболското "Хидравлични елементи и системи" АД (ХЕС) също отчита по-високи продажби за полугодието - 4.9% ръст до 21.53 млн. лв. В края на юли предприятието очаква със 7.3% повече приходи, които ще достигнат 24.43 млн. лв.

"М+С Хидравлик" АД отчита 45.24 млн. лв. консолидирани продажби за януари-юни 2013 г., което е с 2.3% по-малко спрямо съпоставимия период на миналата година. Акумулаторният производител "Елхим-Искра" АД е свил продажбите си с 3.6% за полугодието, които в края на юни 2013 г. намаляват до 14.48 млн. лв.

Най-голяма за първите шест месеца на 2013 г. е печалбата на "М+С Хидравлик" - 7.64 млн. лв. ХЕС отчита положителен финансов резултат от 2.38 млн. лв., а печалбата на "Елхим-Искра" е 244 хил. лв. в края на юни.

Коментари: 0