Съществува опасност от загуба на евросредства

Окончателният срок за изпъление на предварителните условия в Споразумението за партньорство за одобрение от ЕК е 31-ви декември 2016 г.

Автор: Божидара Иванова

Съществува опасност от загуба на европейски средства, ако документите по оперативните програми не се представят до 2016 г. във вид, който отговаря на предварителните условия на Европейската комисия (ЕК). Това заяви вицепремиерът Зинаида Златанова по време на представянето на Споразумението за партньорство 2014-2020 г., което е наследник на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. По думите на Златанова единият срок за изпълнение на предварителните условия в Споразумението за партньорство (СП) е края на тази година, а окончателният срок е на 31 декември 2016 г.

"Средствата от еврофондовете са на европейските данъкоплатци и трябва да отидат там, където е най-нужно, за да може да се подобри благосъстоянието на българските граждани", посочи Златанова. Тя подчерта, че средствата ще бъдат пренасочени само към реформирани сектори, които отговарят на предварителни условия, какъвто е сектор транспорт, и ще стартират на 1 януари 2014 г. Вицепремиерът допълни, че има и такива сектори, в които предварителните условия не са изпълнени и няма да стартират в началото следващата година. Такава опасност има за секторите околна среда и земеделие.

Предварителните условия представляват изисквания за изпълнение в отделни сфери, които страната се ангажира да постигне към датата на официалното изпращане на Споразумението за партньорство към ЕК и са предпоставка за получаване на финансова помощ за периода 2014-2020 г. За всеки фонд се определят отделни предварителни условия. При неизпълнението им, страната ще подлежи на спиране на средства от ЕСИФ.

Споразумението за партньорство 2014-2020 г. обхваща 3-те структурни фонда (Кохезионен фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд) и финансирането по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство. Петте фонда формират Европейските структурни и инвестиционни фондов (ЕСИФ).

Основните стратегически приоритети на СП са образование, научни изследвания, свързаност и зелена икономика за устойчив растеж и добро управление и достъп до качествени обществени услуги.

Според вицепремиера Зинаида Златанова българското образование се нуждае от капацитет за стратегическо планиране и участие в европейската научна общност. Тя добави, че ЕК не е убедена в капацитета на Министерство на образованието и науката (МОН). По данни от анализа към 2011 г. 62.9% е недостатъчен дял на заетите в сектора.

"В България няма добра усвояемост, нито един научен проект не е спечелен на европейско ниво", заяви Златанова. Тя подчерта, че по предварителни оценки рисковете от загуба на средства са около 100 млн. лв. и трябва да се минимизират.

Изпращането на техническите консултации с ЕК се осъществява през август, а приемането на регламентите септември. Окончателното одобрение на СП от Работната група и Министерски съвет е края на октомври, когато е и окончателното изпращане на документите на ЕК.

Коментари: 0