Стават ясни офертите за лот 2 на Струма

Агенция „Пътна инфраструктура” ще отвори офертите по обявената през март поръчка

В Агенция „Пътна инфраструктура” ще бъдат отворени офертите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнител за проектиране и строителството на лот 2 от автомагистрала „Струма”. Това е участъкът Дупница – Благоевград, който е дълъг 37 км. Прогнозната стойност е 200 млн. лв. без ДДС.

Участъкът ще бъде изграден на инженеринг - проектиране и строителство. Методиката за избор на изпълнител е "икономически най-изгодна оферта". Процедурата е ограничена, за втората фаза остават не повече от 8 кандидата. Лот 2 ще бъде изграден за 27 месеца.

Обектът е предвиден за финансиране по ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС.

Коментари: 0