Ще намалим цената за пренос на ток

Високите цени за крайните потребители ще се върнат като бумеранг върху енергийната индустрия

Ангел Семерджиев, председател на ДКЕВР

272 ~ 5 мин. четене
Автор: Таня Киркова

- Г-н Семерджиев, какво ще обяснявате утре (9 януари) за цените на газа и парното в Комисията по  икономика и енергетика в парламента?

Г-н Димитър Главчев ми написа писмо, с което иска изслушване в парламента  във връзка с нашите решения за цената на природния газ и цените на топлофикационните дружества.

 

- Не ги харесват или…?

Не. Аз не мисля, че от писмото става ясно, че не му харесват. Иска да се запознае в детайли с мотивите, защо сме взели точно тези решения за размера на цените на газа и топлинната енергия. Народните представители не взимат участие в обществените обсъждания преди взимането на нашите решения. Решенията минаха на обсъждане на  Консултативен съвет. Очевидно има и други лица, които искат да се запознаят в детайли. Те са съществени  решения  и искането да ги представим в детайли е обосновано.

 

- Бихте ли обяснили, как ще се приложи двустъпалната тарифа според количеството ползвана вода?

Цената на един потребител ще се определя от две съставни части - например потребление до 5 кубика, ще бъде на по-ниска цена, а потреблението над 5 кубика ще бъде на по-висока. Приходите от двете стъпала трябва да са същите, каквито има и сега дружеството. Ще се стимулира пестенето на вода. Ако ползва по-малко от 5 кубика, ще получи по-ниската цена, ако ползва  над 5 , ще плати малко повече.

 

- Това идея ли е или вече предвиждате реално да се въведе?

Към момента не. Но самите оператори и сега не са ограничени да го предлагат. Например в Търговище беше пробвана такава двустъпална цена. Няма ограничение, операторите имат право да направят такова предложение.

Обикновено такива двустъпални тарифи се  предлагат в общини, където цената на ВиК услугите е много висока.

 

- А водните помощи?

Водни помощи трябва да се предвидят там, където водата става на много висока цена. Може да доближи и 3 лева в Североизточна България и би трябвало да се предвидят и социални помощи.

 

- Вие ли ще ги инициирате?

Не. Би трябвало държавата на базата на разходите, които прави едно домакинство например за ВиК услуги. Това е механизъм, който се е обсъждал и предишни години. Но тъй като навсякъде цените на ВиК услугите са под  нивото на социалната поносимост, досега не са предвиждани. Но ако някъде се мине тази граница, трябва да се търсят такива механизми. Трябва да се подпомага нуждаещия се, а не всички.

 

- Ще приемете ли скоро правилата за достъп до транзитната газова мрежа  на територията на страната? "Булгартрансгаз" внесе ли вече и проекта за правила за достъп до Националната газопреносна мрежа?

Да. Малко преди Нова година внесоха правилата за националната мрежа, правилата за транзитната постъпиха при нас по-рано. В момента експертите работят по тях.

 

- Имате ли някакви по-сериозни забележки?

Не. Всичко е съобразено с европейския регламент. Ние сме имали предварителни срещи и разговори по работни групи с екипа на "Булгартрансгаз" при изготвяне на проектите. Работната група на ДКЕВР ще направи доклад. Той ще бъде предаден на комисията и след това ще се направи обществено обсъждане.

 

- Как ще гласувате на референдума? За или против нова АЕЦ?

Може ли да го запазя в тайна? Независимо, че вече съм решил.

 

- Смятате ли, че ще има резултат от референдума?

Мога да ви отговоря в две качества - лично и като енергиен регулатор.

 

- Лично…?

Лично не мога да се отделя напълно от същността си на регулатор, признавам си. Но тъй като по образование съм физик, аз съм по принцип за развитието на ядрената енергетика.  Мисля, че тя има бъдеще.

Но в момента мисля, че нямаме нужда от такава централа. Имаме достатъчно  производство.

 

- Докога електроенергийните дружества трябва да внесат предложенията си за промяна на цените на тока?

Трябва да ги обявят публично към края на февруари.

 

- Има ли някакви очаквания за промяна на цената за пренос на ток?

Ще се стремим да намалим цената за пренос , защото тя наистина е пречка на търговията с електроенергия. Тежи на големите индустриални потребители. Стремежът ще бъде да я намалим, с  всички добавки, които я формират. Пазарът по-добре ще работи.

 

- Какви са очакванията ви за 2013 г. в енергийния сектор?

Очаквам много трудна година. Защото цялата индустрия, електроенергийният, топлофикационният и газовият сектор, е работила в последните години при минимални разходи и имат нужда от увеличение на цените. Но ние сме рестриктивни към тях, защото считаме, че не трябва да се товарят  крайните потребители. Това би нарушило баланса на пазара и  би се върнало като бумеранг върху самата енергийна индустрия. Тоест енергийната индустрия не трябва да си губи пазара, тя трябва да търси баланс.

Ние се опитваме да намираме този баланс - хем да има потребление и то да е приемливо и хем самата индустрия да не фалира. Тоя баланс е много тънък и много труден в условията на криза.

 

- Как приемате спора в Европейската комисия за компенсиране на големите индустриални предприятия, потребители на ток, които са потърпевши заради въвеждане на различни екотакси, които оскъпяват тока и тяхното производство?

Ние приемаме, че по принцип те имат право. Но няма законодателно основание да бъдат облекчени. Това е нашето становище. Според нас трябва да се разпределят равномерно тежестите и задълженията на обществото към всички - и към бита, и към индустрията.

 

- Това какво означава?

Това означава да се запази сегашното положение - всички да понасят  еднакво задълженията към обществото за чиста среда. Голямата индустрия, големите потребители на електроенергия искат облекчение. Ние не считаме, че това трябва да стане точно сега. Иначе считам, че те имат право на свободния пазар да купуват . Но битовият няма тази възможност. Значи битовият потребител трябва да бъде защитен.

 

- Тази година битовият потребител ще може ли да влезе  на свободния пазар?

Може да влезе при определени инвестиции, за да може да се отчита енергията му по определен начин. Сега няма законови пречки, но икономически не е оправдано на този етап. Ние (ДКЕВР№ ще продължим да защитаваме поне битовите и потребителите на ниско напрежение и считам, че това е правилно.

 

- Продължават ли електроразпределителните дружества да изнасят чрез възлагане на дъщерни фирми на чуждестранния собственик национален продукт в своите държави?

В никакъв случай ситуацията  не същата каквато беше през 2009 и 2010 г. Електроразпределителните компании вече спазват Закона за обществените поръчки. EVN се преструктурира, така че всички задължения се упражняват директно от лицензиантите. Имаме пълен контрол. При ЧЕЗ също има много положително развитие. "ЕнергоПро" също имат планове. Говорихме с тях да променят нещата в посоката на пълна прозрачност, както стана при EVN, и  всички разходи да се формират по ЗОП.

Има голяма разлика, която е убегнала на обществото като проблем. Но тя ще даде плодове в дългосрочен план, защото вече разходите на Електроразпределителните дружества стават абсолютно прозрачни и се изключва възможността за изнасяне на средства извън страната.

Подкрепи Economic.bg