Стилян Кротнев: Започваме най-мащабния си проект

2,5 милиарда евро ще струва трасето Видин-София, казва директорът „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” в НКЖИ

Мост с височина над 130 метра „спасява” защитена зона по новата линия

7710 ~ 2 мин. четене

 

- Г-н Кротнев, жп трасето Видин–София, част от Коридор IV на Трансевропейската железопътна мрежа е най-мащабният железопътен проект, който се подготвя в България. Как виждате изграждането на трасето Видин–София?

Направени са общо 33 варианта на предпроектни проучвания, като са избрани 3 от тях. Работим по подготовката на проекта, извършват се координиране и оценка на съответствието. Нашата цел е със стартирането на следващия програмен период, да пристъпим към избор на изпълнител за строителство.

Трасето на Видин - София сме го разделили на два основни участъка. Това са участъците Видин - Руска бяла и Руска Бяла - София. На база идейни проекти обаче участъкът се състои от три отсечки: Видин - Медковец, Медковец - Руска Бяла и Руска Бяла - София.

В момента работим върху проекта в участъка Видин - Руска бяла и сме стартирали процедури за осигуряване на финансирането на подготвителните работи. А именно проектиране с прилежащите към този процес технически проект, парцеларни планове и всички дейности до получаване на разрешение за строеж.

В апликационната форма сме включили всички необходими дейности, които трябва да бъдат изпълнени в процеса на подготовка. Всички документи са подадени в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в най-кратки срокове очакваме управляващия орган да я одобри и да получим необходимите средства.

- Какви предизвикателства ще съпътстват изграждането на трасето?

Както споменах, това е най-мащабния жп проект, който като цяло е и изключително сложен. Това е обект от над 220 км, като много малка част от него в порядъка от 30-40 км е съществуваща жп линия, а всичко останало ще бъде положено върху ново трасе. Ще има значителен брой съоръжения. Само мостовете ще са около 160 броя и обща дължина от 26 километра. Що са касае до тунелите, се предвижда те да са 14 по продължение на цялото трасе от Видин до София, като ще бъдат с обща дължина от 30 км. Освен това по трасето ще бъдат изградени 2 до 3 естакади с дължина над 1.7 км.

Ще имаме и мост, за да се премине през защитената местност „Въртопски дол". Съоръжението ще бъде с изключителна височина на стълбовете, която надминава 130 метра. Така че проектът е изключително сериозен, но е важно да се отбележи, че той е съобразен с всички изисквания на Закона за опазване на околната среда.

- Всичките тези дейности са доста сложни за изпълнение, каква е планираната стойност?

Около 1.029 млрд. евро ще е стойността на трасето Видин - Руска Бяла, като целият проект се оценява на около 2.5 млрд. евро. Проектът като цяло е изключително сложен поради наличието на труден релеф, което го оскъпява значително.

- Какви са източниците на финансиране?  

Търсим възможности за всякакъв вид европейско финансиране. Освен по Оперативна програма „Транспорт” за програмен период 2014-2020 г., също и по новата програма, която ще стартира през следващия период, а именно „Connecting Europe Facility”.

 

 

Подкрепи Economic.bg