Столична община дава още 7 млн. лв. за транспорт

Най-вероятно бюджетът за следващата година ще е близък до този за 2012 г., каза зам.-кметът по финансите Дончо Барбалов

168 ~ 6 мин. четене
Автор: Виолета Иванова

- Г-н Барбалов, как върви данъчната кампания и какъв е размерът на събраните суми от местни данъци и такси до момента?

Към края на август от местни данъци и такси са събрани 312.4 млн. лв. Събираемостта е в рамките на 58.7% от годишния план. За сравнение към същия период на миналата година събираемостта е била 57.6% от плана.

Що се отнася до отделните видове от данъци имаме събрани 151 млн. лв. Най-голям е приходът от данъка върху недвижимите имоти, от който до края на август сме събрали 61.7 млн. лв. На второ място е налогът върху превозните средства – 49.5 млн. лв., а на трето място този за придобиване на имуществата по възмезден начин – 36.7 млн. лв.

Това, което наблюдаваме като тенденции е, че от началото на годината до към месец юни имахме известен спад в прихода от данъка върху превозните средства. В сравнение с края на юни 2011 г. сега събрахме с 3 млн. лв. по-малко. Към края на август обаче успяхме да наваксаме и разликата към момента е около 1.5 млн. лв. Надявам се до края на годината да успеем да намалим още тази разлика.

- На какво се дължи това?

Направихме анализ и той показа, че лизинговите компании продават автомобили, които се регистрират в София, но се карат и в други градове на страната и това намалява нашите приходи.

От друга страна се наблюдаваше един процес на повече дерегистрирани коли спрямо регистрираните. Най-вероятно имаме повече бракувани автомобили - към полугодието автомобилите бяха с 15 хил. по-малко спрямо началото на годината. Това също се отразява на нашата приходна база.

От друга страна месеците юли и август по принцип са по-слаби за плащане на местни данъци и такси, което е нормално, защото хората са на вълна почивка. Към септември започва постепенно увеличаване на приходите. Надявам се, че ще си изпълним плана към края на годината.

Що се отнася до неданъчните приходи, събраните са в размер на 161.4 млн. лв. Тук на първо място е такса „смет” в размер на 107,3 млн. лв. На второ място като значително перо бихме могли да посочим приходи от глоби, санкции по стари вземания в размер на 9,6 млн. лв.

- По кои пера събираемостта е най-висока и кои са най-проблемните?

Най-голяма е такса смет и данък върху недвижимите имоти, по-малка е върху автомобилите. Имаме намалени приходи при данъка върху сделките с недвижими имоти, които към края на август са с 8.7 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2011 г. Това показва, че има значително по-малко сделки с недвижими имоти или че цените са по-ниски, тъй като този данък е процент от стойността на сделката.

От началото на годината наблюдаваме и спад на разрешителните за строеж. Предполагам че постепенно и тази тенденция ще се обърне.

В останалите приходни пера сме добре. Изпълнението върви по план. Борим се да постигнем плана за тази година на 100%. Както знаете тази година общинския съвет гласува един доста реалистичен бюджет, базиран на реални оценки и затова се надяваме да постигнем 100% изпълнение на приходната част.

- Какво прави Столична община, за да събере старите си задължения?

Полагаме големи усилия за събиране на стари вземания, като имаме събрани 52.8 млн. лв. от минали години. Проблемът е, че хората не декларират продажбата на имот или автомобил, въпреки че са задължени. Това става на един по-късен етап, когато видят, че продължават да им се трупат задължения. Тогава отиват, декларират продажбата и тези задължения отпадат. На нас обаче те ни се водят като вземания, а пък на практика не са. Така че има един обем, които са несъществуващи вземания. Те малко повишават сумата.

Тази година, когато въведохме възможността за електронната справка за автомобилите и недвижимите имоти, имаше доста голям наплив за регистриране на сделки, които са останали в годините назад. Информацията постепенно се изчиства.

- А кои са най-големите длъжници на Столичната община и какъв е размерът на техните задължения?

От началото на годината сме извършили 83 ревизии, от тях 46 са завършили. Общата сума на приключилите ревизии е 3.7 млн. лв. Има доста ревизии, които продължават, но не бих искал да коментирам кои са длъжниците преди да е приключил процеса. Знаете, ние извършваме ревизия, след което се съставя акт, който може да бъде обжалван и след като съдът постанови окончателния размер ние можем да тръгнем към изпълнение и събиране на вземането. Нека да стъпим на етап събиране и тогава да коментираме.

- Преди време предложихте актуализация на наемите на заведения, намиращи се общинска собственост. На каква част наемът е повишен и с колко?

Не е съвсем правилно да се каже, че сме предложили актуализация на наемите. По-скоро имаше случай на изтекли наеми и наемателите продължаваха да плащат сумите по вече изтеклите договори. Ще ви дам пример със заведението, което всички столичани знаят – „При кмета”, където предложихме конкурс за избор на нов наемател. В парковете също търговете за отдаване под наем на площи приключиха успешно. Навсякъде се постигат едни по-добри цени от досегашните.

Беше постигнато споразумение и за клетките на мобилните оператори, които са разположени  по стълбовете на уличното осветление. През месец юли общинският съвет гласува едно обезщетение, което те дължат на общината и което е два пъти по-голямо от това, което са плащали преди. Сега ще плащат 120 лв. с ДДС, като клетките са над 100. Техният брой обаче ще бъде проверен допълнително. Вече имаме подписани договори с два от трите оператора. Това са М-тел и Глобул, очакваме скоро да подпишем и с Виваком. Това са средства, които ще дойдат в бюджета на общината.

- Към настоящия момент налага ли се актуализация на бюджета?

Внесли сме една рутинна актуализация. Тя касае приходи от застраховки, които трябва да се разпределят според това за какви обекти са получени тези приходи.  Имаме приходи от такси за чуждестранни ученици. Това е малко технически доклад за промяна на бюджета.

До края на месеца ще внесем малко по-съществена промяна, която ще касае актуализация в частта транспорт. Както знаете се осъществява реформа в градския транспорт и има нужда от подпомагане и малко по-добро финансово обезпечаване. До края на септември ще внесем предложение, което ще завиши средствата за транспорт. По този начин ще се избегне необходимостта от завишаване на цената на билетите. През последните месеци цената на горивото драстично се увеличи, но не е коректно и възможно към този момент да искаме увеличаване на цената на билетите.

- С колко ще бъдат завишени средствата за транспорт и къде ще бъдат насочени те?

Най-вероятно ще предложим средствата да бъдат завишени с около 7 млн. лв. Сега те са 90 млн. лв. Така ще ги увеличим на 97 млн. лв., което е около 8%.

- Кога ще влезе в сила новото зониране на София?

Имаше работна група, която изготви доклад с предложение за промяна в зонирането на града. Сегашното зониране е от 1998 г. и не е актуализирано до този момент. Имаше срещи с експерти и с бизнеса, а есента започваме срещи с гражданите по райони. На този етап не можем да говорим кога ще бъде внесено предложението за промяна в зонирането. Искаме първо да проведем дискусия по темата и да се чуят най-различни мнения, тъй като това касае значителна част от гражданите.

Зонирането ще става поетапно. Няма да засегне цяла София, а под 10% от живеещите в града. Важно е хората да са добре осведомени защо се прави това и какво ще получат в замяна.

- По-високите данъци включени ли са в бюджета на столицата за следващата година?

На този етап не сме го планували. Искаме първо да проведем дискусията. Както знаете срока за внасяне на бюджета на общините е края на януари следващата година.

- Какъв очаквате да е бюджетът на столицата за следващата година?

Най-вероятно бюджетът за следващата година ще е близък до този за 2012 г. Тази година успяхме да постигнем едно добро намаляване на административните разходи, което ни позволи да отделим повече средства за инвестиции. Това което ще се опитаме през следващата година е да намерим допълнителни средства, които да инвестираме в пътища. Там където можем да използваме европейски средства го правим, но за проекти, за които не можем да подсигурим такива средства търсим общински средства.

- Какви ще бъдат приоритетите за 2013 г.?

През следващата година има още какво да се направи в образованието – има училища и детски градини, по които трябва да се работи за подобряване на енергийната ефективност. Много важни са и пътищата, повече средства за озеленяване, за почистване. Ще се опитаме година средствата тази за рехабилитация на пътища да са повече от миналата. В момента колегите идентифицират тези булеварди и улици в града, които имат нужда от сериозен ремонт, извършва се и икономически анализ, за да можем да видим къде ще има най-голям ефект, за да насочим парите в тези проекти.

Тази година намалихме административните разходи с между 10 – 15% по различните направления. Смятаме да запазим постигнатото и през 2013 г. Ако има резерви ще се опитаме да намалим още разходите, където това е възможно. Трябва да увеличим инвестициите, но в никакъв случай разходите за администрация.

Подкрепи Economic.bg