Строителите искат нов закон за обществените поръчки

Камарата на строителите в България настоява за публичност и прозрачност на обществените поръчки не само при възлагането им, но и в различните етапи на изпълнението им

88 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Изцяло нов закон за обществените поръчки и разделяне на Закона за устройството на територията на два отделни закона – за устройството на територията и за строителството, са сред предложенията на Камарата на строителите в България, които очакват да бъдат приети от новия парламент. Това съобщи председателята на Камарата на строителите в България Светослав Глосов.

Той припомни, че за разделяне на Закона  за устройството на територията има съгласие от предишната комисия по местно самоуправление и регионална политика, както и от предходните ресорни министри. Ръководството на камарата вече е отправило искане за среща с новите ресорни министри на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране.

Сред основните акценти в новия Закон за обществените поръчки трябва да бъде връщането и задължителното присъствие на външните експерти в тръжните комисии, както и въвеждането на електронното възлагане на обществените поръчки. Камарата на строителите в България смята, че по този начин ще се гарантира публичност и прозрачност на обществените поръчки не само при възлагането им, но и в различните етапи на изпълнението им.

Законът за устройството на територията е променян повече от 50 пъти. Според Глосов почти никой не помни кой е последният му вариант и пречи на инвестиционната дейност. С разделянето на закона на две, се очаква инвеститорите да получат по-голяма яснота за всички стъпки , които трябва да предориемат при изпълнението на даден проект.

Коментари: 0