Съкращават сроковете на плащане по проекти

За целта ще бъдат слети две звена

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще обяви сливането на Управляващия орган и Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност“ - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, съобщиха от ведомството.

Целта на промяната е да се оптимизират сроковете на плащане по проектите, финансирани от програмата, като  се предвижда процедурата да не отнема повече от месец и половина. С новата структура съгласувателните подписи при управлението и наблюдението на проектите ще се намалят от 24 на 12.

Коментари: 0