Световната среща по стандартизация в България

Страната ни за първи път ще е домакин на събитието

Тази година България ще бъде за първи път домакин на Световната среща на върха по стандартизация „Европа 2020 – Европейската стандартизация за устойчива икономика” и на най-значимите събития за европейската стандартизация (Генералните асамблеи на европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC).

Събитието ще се проведе в периода 5-7 юни в Албена с участието на ръководителите на CEN и CENELEC, представители на Европейската комисия и делегати от европейските организации за стандартизация, членки на CEN и CENELEC, както и представители на българското правителство.

Паралелно с тези събития, в рамките на проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, Българският институт по стандартизация (БИС) организира два дискусионни форума за българския бизнес, посветени на една от най-актуалните теми в европейски и световен мащаб - енергийната ефективност, съответно в двете области на стандартизацията.

Ще бъдат обсъдени теми, свързани с иновативно и устойчиво проектиране и строителство за осигуряване на максимална енергийна ефективност. Форумът в електротехническата област ще акцентира върху енергийна ефективност на електроуреди, осветление и електромобили. 

Коментари: 0