Свилоза не раздаде дивиденти

Печалбата беше отнесена изцяло фонд "Резервен"

Свищовското предприятие Свилоза АД няма да раздава дивиденти от печалбата за миналата година, става ясно от протокола от проведеното на 21 юни общо събрание на акционерите. Присъствалите инвеститори единодушно са решили нетната печалба от 2,13 млн. лв. за миналата година да бъде отнесена изцяло фонд "Резервен".

На събранието са били представени 82,55% от всички акции на Свилоза, основната част от които са притежание на Арус холдинг АД. Дружеството има 80,67% от издадените книжа на производителя на целулоза.

Днес акциите на Свилоза бяха най-губещите на фондовата борса, след като само за ден заличиха 22,13% от стойността си до 0,70 лв. цена на затваряне за акция. 1050 книжа смениха собственика си, а оборотът по позицията беше едва 735 лв.

Коментари: 0