ТЕЦ „Марица 3” АД с нов изпълнителен директор

Промяната е по предложение на един от акционерите

Петър Христов Петров е новият изпълнителен директор на ТЕЦ „Марица 3” АД. Промяната в Съвета на директорите на дружеството е приета по време на състоялото се в четвъртък Извънредно общо събрание на акционерите, съобщи money.bg.

Общото събрание е освободило от длъжност члена на Съвета на директорите Денка Топалова по предложение на акционера „Ел Ем Импекс” ЕООД.

Така след промяната, Съветът на директорите на дружеството ще включва освен Петър Петров, който ще е изпълнителен директор и ще управлява и представлява дружеството, и Цветана Бънкова и Любомир Тодоров.

Коментари: 0