Такса за всички торбички

Тя влиза в сила от 1 октомври

6448 ~ 1 мин. четене

Продуктова такса за всички найлонови торбички въвежда правителството. Решението беше взето от министрите на днешното им заседание. Кабинетът прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Разпоредбата за заплащане на продуктова такса влиза в сила от 1 октомври 2012 г. Тя ще се плаща за торбички, произведени от конвенционални полимерни материали и използвани от потребителите за държане и пренасяне на стоки. Изключение правят тези, които отговарят на изискванията към опаковките, оползотворявани чрез компостиране и биологично разграждане, определени с българския стандарт EN 13432.

Досега продуктовата такса се плащаше само за найлоновите торбички с дебелина под 15 микрона.

Целта на мярката е да се мотивират гражданите към намаляване на потреблението на този вид опаковки, които замърсяват околната среда. Производителите на полимерни торбички трябва да докладват в Изпълнителната агенция по околна среда количествата, пуснати от тях на пазара.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg