Теглим кредити в лева

95% от заемите през април са с цел покупка на жилище

През април средният размер на изтеглените ипотечни кредити отчита ръст спрямо март и е равен на 31 117 евро, показва анализът на Кредит Център за април. Все по-осезаема става и тенденцията за теглене на кредити в български пари. В лева са изтеглени около 21% от ипотечните заеми през изминалия месец.  

Размерът на изтеглените кредити в София през отминалия месец е 34 152 евро, което бележи ръст спрямо предходния месец. Покачване се наблюдава и в другите големи градове. Във Варна средният размер на изтеглените кредити е 36 980 евро, в Бургас – 27 450 евро, а в Пловдив – 21 680 евро. Тенденцията левовите заеми да стават все по-популярни прозира най-вече в тези три града. Над 20% от ипотечните заеми, изтеглени в тях, са именно в българска валута.

Традиционно най-активните кредитополучатели и през април са хората между 26 и 35 години. Те представляват около половината от всички, макар да отбелязват известен спад в активността спрямо март. Известно активизиране пък демонстрират кредитополучателите между 36 и 45 години, които нарастват с около 3% през април спрямо март. Най-младите, както и най-възрастните кредитополучатели пък запазват активността си от предходните месеци.

Кредитите между 10 000 и 30 000 евро остават най-разпространени и през април – 45.2% от всички. Заемите между 30 000 и 50 000 евро отново заемат втората по популярност позиция и са 35.6% от всички. От Кредит Център наблюдават известен ръст при кредитите за над 90 000 евро – през април те са 2.3% на фона на 1.1% през месец март.

Общо 95.4% от кредитите през април са изтеглени с цел покупка на жилище, докато останалите 4.6% са предназначени за лично ползване, сочат още данните.

Запазва се най-висок процентът на хората, решили да изберат срок на погасяване между 16 и 20 години. През април този процент е близо 45%. Следващият най-предпочитан период на изплащане на ипотечния заем остава този между 21 и 25 години – него са избрали близо 23% от потребителите на ипотечни кредити през изтеклия месец.

През месец април най-често срещаният процент на финансиране отново е между 70% и 80%. Такъв дял на кредита от общата стойност на сделката използват 32.6% от потребителите през април. Между 60% и 70% външно финансиране пък са поискали 19.4% от хората през месеца. Процентът на потребителите, решили да покрият с кредит между 80% и 90% от стойността на сделката си, през април е бил 14.2%.

През последните месеци на пазара се появиха все по-голям брой оферти за ипотечни кредити с фиксирана лихва, което привлича потребителите заради сигурността и лесното планиране на вноските, показва анализът.

Тази сигурност, която клиентите чувстват наред с техния основен интерес към лихвените нива, доведе до подценяване на редица други показатели, които имат своето значително отражение върху крайната цена на кредита. Погрешният избор на период за погасяване може да доведе до значителни сътресения на семейния бюджет и дори изпадане в невъзможност за погасяване на вноските или пък до излишно оскъпяване на дълга.

„Определянето на най-подходящия срок на кредита е сложен процес и трябва да се направи след внимателен преглед на редица показатели”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. „Клиентите обикновено стартират избора на кредит от офертата за лихва. Ако считат, че този показател е приемлив за тях, продължават нататък. И не си дават сметка, че не самата лихва, а лихвата плюс периода ще определят финалния разход. И ако преди 4 години потребителите масово се спираха на по-дълги срокове, вярвайки, че приходите им ще продължават да растат, то през последните 2 години сроковете постепенно намаляват. Основната причина за тази тенденция е в желанието на домакинствата да се освобождават по-бързо от тежестта на кредита, но често това води до надценяване на възможностите за месечни вноски”, разказва Тошев.

По думите му и изборът на дълъг срок също крие рискове, особено когато финансовата стабилност в далечното бъдеще е несигурна, докато наличните в настоящия момент средства са ясни и  достатъчни да покрият и по-сериозни месечни вноски. В тези случаи, според Тошев  ангажирането с ипотечен заем за десетилетия напред е несъстоятелно решение. Според консултантите на компанията преди да вземе решение, трябва да се извърши внимателна оценка на финансовото положение и бъдещите планове на кредитополучателите.

Дългосрочната ипотека има смисъл, ако:

  • имаме минимален собствен капитал
  • всичките ни спестявания покриват по-малко от шест месеца ежедневните ви разходи
  • има вероятност приходите ни да паднат - поради нестабилност на работното място, традиционно променлив доход, предстоящо пенсиониране, напускане на работа за получаване на по-висока образователна степен, удължен отпуск и други
  • спестяванията ни за инвестирани в продукти с фиксиран доход, но за дълъг период от време
  • държим на по-голяма сигурност при прогнозиране на семейните парични потоци

Ипотеката с кратък срок на погасяване може да бъде добро решение, ако:

  • планираме да платим на по-големи вноски ипотеката с по-малко оскъпяване или да продадем дома си в рамките на следващите няколко години
  • имаме достатъчно спестени средства, които биха покрили по-високите месечни вноски при непредвидени проблеми с регулярните ви доходи;
  • сме сигурни, че вноската няма да се увеличи през определен период и сме избрали фиксиран лихвен процент за този период, който е далеч по-нисък от дългосрочните плаващи лихвени проценти;
  • сме убедени, че можем да си позволите по-високи месечни вноски, т.е. имаме сигурни и високи доходи;

Последните 6 месеца тенденцията е на скъсяване на сроковете по изтеглените ипотечни кредити. Това показва определен оптимизъм сред теглещите кредити, но се дължи и на намаляването на размера на теглените кредити, което позволява дори и при запазените нива на доходите срокът и общият разход на кредита да намаляват.

Коментари: 0