„Топлофикация София“ прави досиета на своите клиенти

Е-система ще подсеща длъжниците за сметката за парно

452 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Киркова

"Топлофикация София" ще направи досиета на всеки свой абонат, обявиха от компанията. В профила на потребителите ще се записват различни данни като редовност на плащания, дата на погасяване и други особености. Целта е да се повиши събираемостта на вземанията.

Сред другите новости, подготвяни от столичната "Топлофикация", са въвеждането на нова методика за събиране на задълженията. "Специални екипи на дружеството ще подсещат абонатите, ще се срещат с тях и ще им предлагат варианти за уреждане на финансовите отношения", обясниха от компанията.  

Нововъведенията ще улеснят процесите и ще осигурят индивидуален подход към всеки случай - от напомнящо писмо, през телефонно обаждане и лична среща за изготвяне на индивидуален погасителен план. Е-система ще подсеща ,че на съответна дата даден длъжник трябва да внесе поредна вноска по погасителния план, например. Анализ показва, че след 6-ата неплатена сметка, абонатите по-трудно си плащат задълженията. Екипите на столичното дружество трябва да осигури индивидуален подход към всеки клиент и да не допускат да се влиза в погасителна давност. В момента се търси форма на споразумение с клиентите, която ще е най-успешна за уреждане на бизнес отношенията между топлофикация и потребители.

Пристъпването към събиране на вземанията по съдебен ред  и занапред ще е последната мярка в политиката на компанията, когато всички други възможности за договаряне са изчерпани. През миналата година са сключени над 2500 споразумения за разсрочване на натрупаните задължения за над 6 млн. лв.

"Топлофикация София" ще въведе единен телефонен номер за информация на абонатите и кол център за работа с клиентите на компанията. Това е една от  мерките за подобряване обслужването на столичани, които са записани в бизнес плана на Топлофикация за 2013 г., внесен за одобрение от Столичен общински съвет. Днес документът се разглежда в постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост.

Сред стъпките за подобряване на диалога с клиентите и предоставянето на услуги, които да отговорят на нуждите на софиянци, са допълнително намаляване на времето за обслужване в центровете и касите на дружеството, въвеждане на автоматизирана система за обработване на жалби и сигнали. Това ще доведе до бързо и компетентно решаване на възникнали проблеми. Заложено е и разработване и предоставяне на различни бонусни пакети и предложения за  коректните клиенти на компанията.

Топлофикация София ще повтори реализираната успешно през миналия отоплителен сезон бонусна програма Лоялен клиент - битови абонати. През 2011-2012 г. 630 клиента получиха бонуси на обща стойност 268 000 лв. под формата на приспадане на сумата от дължимото за топлинна енергия през следващите месеци до изчерпване на спечеления бонус, но за период не по-дълъг от 12 месеца. Както миналата година, така и тази разходите за покриване на бонусите се осигуряват от извън лицензионна дейност на компанията, което означава, че не се калкулират в цената на топлинната енергия. Критериите и условията по програмата ще бъдат запазени и отново ще са насочени към потребителите, които нямат просрочени месечни задължения в рамките на 1 година, 2 години и повече от 3 години, както и тези, които заплащат в срок.

Подкрепи Economic.bg