„Тотал“ ще проучва за нефт и газ у нас

Решението беше взето на днешното заседание на Министерски съвет

7572 ~ 1 мин. четене

Министерският съвет одобри издаването на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух”, разположена в континенталния шелф и изключителната икономическа зона в Черно море. Разрешението се издава на „Тотал Е&П България” Б.В., определена за титуляр на разрешението чрез конкурс.

Компанията поема задължението да изпълни работна програма, отговаряща на конкурсното му предложение и изискванията на конкурсните книжа. Задължителната работна програма има за цел откриване на ново или нови конвенционални находища от нефт или природен газ.

Всичките търсещо-проучвателни работи в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух” са за сметка и риск на „Тотал Е&П България” Б.В.

В случай че в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух” бъде открито икономически изгодно за разработване и добив находище, титулярят на разрешението може да поиска да получи по право концесия за добив на нефт или природен газ по реда и при условията на Закона за подземните богатства.

Подкрепи Economic.bg