Транспортът нараства с 1.7% през второто тримесечие

Намаление се наблюдава при дейностите "Воден транспорт" и "Пощенски и куриерски услуги"

Транспортът нараства с 1.7% през второто тримесечие

Снимка: БГНЕС

120 ~ 1 мин. четене

Изменения на тримесечна база

През второто тримесечие на 2014 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", се увеличава с 1.7% спрямо предходното тримесечие, сочат данни на НСИ. Най-висок ръст - с 4.6% е регистриран при "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта". Намаление се наблюдава при дейностите "Воден транспорт" и "Пощенски и куриерски услуги", съответно с 5.4 и 0.3%.

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" намалява с 1.4% спрямо първото тримесечие на 2014 г. Най-голям спад е регистриран при дейностите "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" - с 3.6%, и "Далекосъобщения" - с 2.4%. Увеличение се наблюдава при "Информационни услуги" и "Издателска дейност", съответно с 4.1 и 0.6%.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2014 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 13.4% в сравнение със същото тримесечие на 2013 година. Най-голямо е увеличението при дейност "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - с 24.1%. Продължава тенденцията на намаление при "Воден транспорт" - с 43.8%.

При Други бизнес услуги най-голямо увеличение спрямо второто тримесечие на 2013 г. е отчетено в "Дейности по охрана и разследване" (15.0%) и "Юридически дейности; Счетоводни и юридически дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" (14.0%). Спад се наблюдава при "Други професионални дейности" - с 10.4%, и "Рекламна дейност и проучване на пазари" - с 10.0%.

Коментари: 0