„Трейс Груп“ ще строи депо за отпадъци в Перник

Дружеството е подписало договора с на стойност 9 637 885 лв.

308 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Един от най-големите пътностроителни холдинги в България - "Трейс Груп Холд"  АД ще строи депо за неопасни отпадъци в Перник. Вчера, 17 април, дружеството е подписало договора с Община Перник на стойност 9 637 885 лв. Срокът за изпълнение е 9 месеца. Изпълнител на проекта е консорциумът ДЗЗД "ТРЕЙС-КОРДЕЕЛ-ПЕРНИК" с партньори - "Кордеел България" ЕАД и "Трейс Груп Холд" АД (лидер на Обединението).

Проектът включва изграждане на първа клетка от общо четири, приемна зона, площадкови комуникации и техническа инфраструктура. Също така ще бъде изградено съвременно депо, което отговаря на изискванията за опазване на околната среда. Новото съоръжение ще допринесе за постигане на екологично равновесие в региона.

Депото ще бъде оборудвано със специална дренажна система за инфилтрата, която ще го отвежда към пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ). За улавяне на образувалия се биогаз се предвижда изграждане на газоотвеждаща система в процеса на запълването и крайната му рекултивация. Системата за повърхностна изолация на депото ще се състои от следните елементи: слой за газов дренаж; непропусклив слой (уплътнен глинен слой + геосинтетика); дренажна система и слой за рекултивация.

За избягване на замърсяване на повърхностните води при експлоатацията на депото и за предотвратяване на възможни повреди на самото депо, повърхностните води ще се дренират и отклоняват извън депото чрез канали за повърхностни води.

Предвижда се приемната зона да бъде оборудвана с Биологично пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води /БПСОВ/.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на  ЕС и от държавния бюджет на чрез Оперативна  програма "Околна среда 2007 - 2013".

Това е поредния проект на "Трейс", който касае  опазването на околната среда. Преди година  дружеството приключи изграждането на етап 2 от  Интегрирания воден проект на София и пусна в  експлоатация пречиствателната станция на Троян. В  процес на изпълнение е реконструкцията на водопроводната мрежа в община Летница.

Подкрепи Economic.bg