"Трейс" ще строи Западната дъга на околовръстния път

Пътностроителният холдинг е предложил оферта на стойност 89 947 770.02 лв. без ДДС

120 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Пътностроителният холдинг "Трейс Груп Холд" АД е единственият допуснат кандидат да строи Софийския околовръстен път-Западна дъга. Днес в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) беше отворена ценовата оферта на допуснатия участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път II-18 Софийски околовръстен път - Западна дъга, в участък от км 0+780 до км 6+309".

"Трейс" предлага оферта на стойност 89 947 770.02 лв. без ДДС. Дължината на отсечката е 5.5 км.


Проектът е предложен от АПИ за съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

Подкрепи Economic.bg